Pravila in pogoji sodelovanja

1.SPLOŠNO

Ta splošna pravila določajo pogoje prijave v Tom Tailor klub obveščanja.
Posameznik postane član kluba ob izpolnitvi obrazca na spletni strani ali v katerikoli poslovalnici TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim ali TOM TAILOR Kids.

2. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV

Pri naročanju na spletne novice (prek spleta ali v poslovalnicah) vas bomo prosili, da nam zaupate vaše osebne podatke: e-naslov, ime, priimek, datum rojstva, spol, domači naslov, poštna številka, kraj in telefonska (mobilna) številka. Ob prijavi preko poslovalnic osebne podatke upravljajo pooblaščene osebe v poslovalnicah.
Podatke, ki jih vpišete v spletni obrazec (ali obrazec v poslovalnici) ali pa jih zaupate pooblaščeni osebi v poslovalnici, bomo uporabili le za: obveščanja o aktualni ponudbi, novih izdelkih, nagradnih igrah in ugodnostih na naši spletni strani in analizo nakupnih navad.*

 • E-naslov bomo uporabili izključno za obveščanje aktualni ponudbi, novih izdelkih, nagradnih igrah in ugodnostih preko elektronskega naslova. 
 • Ime in priimek bomo uporabili za personalizacijo e-sporočil aktualni ponudbi, novih izdelkih, nagradnih igrah in ugodnostih.
 • Spol in datum rojstva bomo uporabljali izključno za pošiljanje novic o za vas najprimernejših kolekcijah in oblačilih.
 • Domači naslov, poštno številko in kraj bomo uporabili za obveščanje aktualni ponudbi, novih izdelkih, nagradnih igrah in ugodnostih v za vas najbližji trgovini Tom Tailor.
 • Telefonsko (mobilno) številko bomo uporabljali izključno za obveščanje aktualni ponudbi, novih izdelkih, nagradnih igrah in ugodnostih preko SMS sporočil. 

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Podatki se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da nam to sporočite na naš e-naslov: info@tom-tailor.si

*Tom Tailor Lesce d. o. o., in njeni pogodbeni obdelovalci bodo lahko podatke, ki nam jih boste oddali, povezovali s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki, ki se bodo spremljali preko uporabe identifikacijskega elementa (uporabniško ime in geslo v e-trgovini ali identifikacijska koda v poslovalnicah). Vsi podatki o nakupih bodo hranjeni v bazi podatkov v podjetju Tom Tailor Lesce d. o. o., in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Vsi podatki bodo redno analizirani, upravljavec zbirk osebnih podatkov pa jih bo uporabljal za segmentacijo, pripravo prilagojenih/individualnih ponudb, preučevanje nakupnih navad, anketiranje, dodeljevanje dodatnih bonitet in neposredno ter personalizirano trženje. Prav tako bodo kontaktni podatki uporabljeni za obveščanje o promocijskih ponudbah in drugih aktivnostih.

3. PRAVICE UPORABNIKOV

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov vam uporabnikom na splošno pripadajo naslednje pravice:

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo. 
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov. 
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimen interes, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov. 
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Več informacij najdete v zgornjem poglavju, ki opisuje obdelavo podatkov na podlagi vašega soglasja.

Če želite uveljavljati svoje pravice se obrnite na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:
info©tom-tailor.si ali Tom Tailor Lesce d.o.o., Alpska cesta 33, Lesce

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.
Vaši podatki se bodo shranjevali na strežnikih pogodbenega izvajalca, podatki pa se lahko pošiljajo pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, ki na njegov račun in v njegovem imenu obdelujejo osebne podatke o sodelujočih le za zgoraj navedene namene. Pogodbeni obdelovalci so tudi podjetja, ki pošiljajo imetnikom SMS-/MMS-sporočila, tiskarne, podjetja, ki vzdržujejo programsko opremo upravljavca ter podatkovne baze, in morebitna druga podjetja, s katerimi upravljavec sklene pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

4. DRUGE DOLOČBE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi članstva v klubu obveščanja.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi članstva v klubu obveščanja.
Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi s članstvom v klubu obveščanja in z njim povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s članstvom v klubu obveščanja, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih bo organizator sodelujoče obveščal z objavami.

5. OBJAVA PRAVIL

Pravila so objavljena na spletni strani www.tom-tailor.si
Pravila pričnejo veljati dne objave.

TOM TAILOR Lesce d.o.o.
Alpska cesta 43
4248 Lesce