Prijava na obveščanje

Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za obveščanje preko elektronskega naslova.
Vaše ime bomo uporabili za personalizacijo e-sporočil.
Vaš priimek bomo uproabili za personalizacijo e-sporočil.
Vaš spol in datum rojstva bomo uporabljali izključno za pošiljanje novic o za vas najprimernejših kolekcijah in oblačilih.
Vaš domači naslov bomo uporabil za obveščanje o ugodnostih v za vas najbližji trgovini Tom Tailor.
Telefonska številka
Vašo telefonsko številko bomo uporabljali izključno za obveščanje o ugodnostih preko SMS sporočil.